lavfodmap.no
Ut av skapet - lavFODMAP (Low FODMAP)
Det er jo ikke slik at jeg plutselig har blitt så syk. Det er bare det at jeg nå, helt ufrivillig, har måttet komme ut av skapet.