lavfodmap.no
Tanker om hjelpemidler - lavFODMAP (Low FODMAP)
"gjør det beste ut av en bedriten situasjon" modus. Jeg har derfor funnet ut at jeg må ta imot alle hjelpemidler jeg kan få...