lavfodmap.no
Bekymret lege burde ta et oppgjør med egen yrkesgruppe - lavFODMAP (Low FODMAP)
Det som bekymrer meg at ikke bekymret lege ikke tar et oppgjør med sin egen yrkesgruppe. Disse som bruker legetittelen sin for å legitimere fjasete dietter og milelange nei-lister - uten rot i virkeligheten.