laveroptiek.nl
Alcon multifocal
Zowel je berichten checken als je vriendinnen spotten in de verte? Met DAILIES TOTAL1® Multifocal contactlenzen natuurlijk! Vraag nu jouw proeflenzen aan en geniet van helder zicht, dichtbij en veraf! . . (Resultaat individueel afhankelijk en kan beïnvloed worden door eventuele voorafbestaande aandoeningen.)