larvikski.no
Innkalling til årsmøte i Larvik Ski
Til medlemmene i Larvik Ski Larvik, 1. mars 2019 Styret innkaller herved til årsmøte i Larvik Ski. Årsmøtet avholdes den 18. mars kl. 19 på Sky skole. Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 11.