larvikski.no
Borgertoget 17. mai 2019
Det nærmer seg 17.mai. Larvik ski stiller i borgertoget og vi håper mange har mulighet til å gå med oss. Oppmøte er ovenfor Jazz frisør kl. 1700. Vi går som nr. 32 i rekken, se vedlegg.Møt opp på rulleski, vanlige ski (bruk ødelagte ski) eller til fots med