landutvikling.no
Ny medarbeider i Land Utvikling - Land Utvikling
Morten Strandengen er nå ansatt i Land Utvikling. Han har lang erfaring med destinasjonsutvikling, og kan gjennom sin fyldige erfaring vise til at han «får ting til å skje» – noe som passer oss godt. Vi ønsker Morten velkommen på laget, og ser frem til et spennende samarbeide. Morten vil ha kontoradresse i Landsbyen Næringshage …