landutvikling.no
Reisemålsutvikling i Synnfjell - Land Utvikling
Reisemålsutvikling for Synnfjell er et prosjekt for å se på hva som skal til for å få hyttefolket til å kjøpe fritidsbolig i Synnfjell. Land Utvikling er prosjektansvarlig og har satt sammen en styringsgruppe med ulike aktører i Synnfjell. Norsk Turistutvikling er prosjektleder og faglig ansvarlig for gjennomføringen. Det har også blitt gjort en fritidsboligundersøkelse …