landutvikling.no
Fritidsboligundersøkelse i Synnfjell - Land Utvikling
Norsk Turistutvikling har i samarbeid med Land Utvikling og styringsgruppe for Synnfjell utarbeidet en fritidsboligundersøkelse i Synnfjell – få med deg resultatene! Det var noen åpne spørsmål i undersøkelsen. Svar på disse er ikke med i denne rapporten, men svarene blir lest, analysert og tatt med inn i det videre arbeidet og utviklingen av Synnfjell. …