landutvikling.no
Introduksjon Lean - Land Utvikling
Velkomment til generell introduksjon om Lean 17. juni. Knut Sandbakken fra SINTEF Manufacturing gir oss en generell introduksjon og hva som ligger i Lean, samt tips til suksesskriterier for en vellykket implementering i egen bedrift. Vi får også informasjon om hvordan bedriftene evt kan ta dette videre. Introduksjonen passer for små, mellomstore og store bedrifter. …