landsbyendokka.no
Landsbymarkeder 2020 - Landsbyen Dokka
Landsbymarkene går inn i sitt 11 år. Det er 2-4000 besøkende på hvert Landsbymarked. De er fra hele Østlandet. Det deltar ca.70 utstillere på hvert marked