landsbyendokka.no
Kurs for medlemmer - Landsbyen Dokka
Landsbylauget har i samarbeide med Landsbyen Næringshage en kursrekke i 2019. Dette for å bygge kompetanse og kundeservice samt styrke vår profil. Førstkommende kurs vi arrangerer er Salg og service. Noen aktuelle kurs i 2019: HMS for daglig leder Sosiale medier Google Salg & service kurs med Dagfinn, temaer blir valgt utfra behov i handelsstanden …