ladjevic.com
U PRIMITIVNOJ Provinciji Evrounijuma Serbijanum
Glupiter Optimus Medijus, je otac i gospodar svih bogova u klasičnoj novoserbijanumskoj mitologiji. Pobedio je zle i alave Tajkuniuse i postao