ladjevic.com
Prelević: Živimo osvetu pristojnim ljudima
Dok Srbija guta samu sebe imam neki turoban osećaj da je ovo što živimo, ustvari petoktobarska osveta pristojnim ljudima, profesiji i institucijama i da osveta neće skoro stati. Lični doživljaj inferiornosti i izopštenosti od pristojnog sveta i morala iz prethodnog političkog života pokreće motore osvete,