kuzo.com.tr
“Temizlik” nedir? Ne değildir?
Evde, işte ve kişisel bakım için "temizlik" yaklaşımına güncel bilimsel bir bakış. Biraz da pratik çözüm önerisi.