kuuke.nl
In onbruik geraakte sterrenbeelden | Kuuke's Sterrenbeelden
Niet-astronomen zijn vaak in verwarring over het idee van niet meer in gebruik zijnde sterrenbeelden; een sterrenbeeld bestaat of een