kultursidan.nu
En blå timme på jorden på NP33 (reportage)
NORRKÖPING Fyra konstnärer, var och en med sitt förhållningssätt till temat L’heure bleue, möts i en välkomponerad utställning på Galleri Sanders konsthall. Lilla chambertska galleriet visar punkig…