kultursidan.nu
Välkommen till Fablernas värld i Visitor centre (reportage)
SÖDERKÖPING Om djur i fantasin och fantasier om djur. I sommar kan alla som är nyfikna på fabler och fabeldjur hitta många av båda sorter i kanalhamnen. Vid sidan av utställningen om fabler och fab…