kultursidan.nu
Skulpturer i Löfstads engelska park
NORRKÖPING Skulpturpark eller engelsk park? När Svenska skulptörförbundet smyger in 34 stora–större–störst skulpturer i markerna på Löfstad slott vinner den åldrade parken dubbla poäng. Bonus för e…