kultursidan.nu
Lovisa Ringborg på Konstmuseet
NORRKÖPING Ett heligt rum. Kvinnligt, mänskligt, djuriskt, naturiskt. Konstnären Lovisa Ringborg börjar sitt arbete med handens verk, upptäcker och fördjupar. Fotografi, skulptur och film bildar i …