kultursidan.nu
Konstprojekt för Inre hamnens själ
NORRKÖPING Hur man nu skapar en själ. Startskottet har gått för omvandlingen av Inre hamnen. Fem konstnärsteam ska arbeta med gestaltningar i områdets öppna delar. Ännu finns inga skisser. Några av…