kultursidan.nu
Nordiskt med harpa, sopran och SON
NORRKÖPING Norrköpings symfoniorkester väljer att avsluta säsongen med nordiska klanger. Sånger av Grieg och Hillborg, Sibelius symfoni nr 5, och som kronan på verket en återupptäckt konsert för ha…