kultursidan.nu
Vårsalong med De Geers bildelever
NORRKÖPING Fördjupning. När de tre årskurserna på De Geergymnasiets Bild- och formprogram ställer ut tillsammans på Konstforum blir den genomtänkta pedagogiken tydlig. Sara Ölander Borg och Wilma L…