kultursidan.nu
Mother Tongue på Café Swartz
NORRKÖPING Mun. Öra. Öga. Museet för glömska påminner om människors gränser i videoutställningen Mother Tongue. Sju filmer av turkiska konstnärer, alla kvinnor, visas på Café Swartz i Stadsbibliote…