kultursidan.nu
Klassisk barnteatervår mot premiär
NORRKÖPING Gamla favoriter blir som nya. De lokala fria teatergrupperna spelar barnteater om känslor, längtan, flykt med medkänsla och gapskrattshumor på söndagarna i vinter och tidig vår – och på …