kultursidan.nu
Hammarén, Kerola och Eidem ställer ut
NORRKÖPING Grafik med mera. Tre konstnärer intar varsitt rum på Konstforum. Anette Hammarén ruvar inifrån skogens grönska. Nina Kerola granskar barndomsminnen ur ännu ett vuxenperspektiv. Stina Eid…