kultursidan.nu
Fredrik Lindberg minns i gränslandet
NORRKÖPING Byns namn är Kamsjön. Konstnären Fredrik Lindbergs gränsland heter Västerbotten och bebos av fåglar, musiker och män med verktyg i ett landskap av ödehus. Träden lever och det är vinter.…