kultursidan.nu
Crossroads på väg mellan dans och teater
NORRKÖPING Någonstans mellan dansens form och teaterns berättelse hamnar Crossroads. Årets första föreställning på Teater Bråddgatan 34 är ett gästspel från Linköping. Tre dansare/skådespelare välj…