kultursidan.nu
Kontroll på Galleri Dag Andersson
NORRKÖPING Fem nyligen utexaminerade elever från Kungliga konsthögskolan i Stockholm, två kandidater och tre magisterstudenter, ställer ut på Galleri Dag Andersson sommaren 2010. Klas Eriksson, Oll…