kultursidan.nu
Rapport från minnesresa till Lofoten
NORRKÖPING Hon reste upp på hösten, i oktober. Den sena årstiden till trots var det överraskande starka färger. Till Liisa Chaudhuris minne reste Maria Segersäll till Lofotens blånande berg. Nu vis…