kultursidan.nu
Vilbergen – då, nu och sen står modell
NORRKÖPING Arkitekterna i Delta-X vill ge de boende möjlighet att ge uttryck för sina egna visioner i samhällsbygget. I utställningen Vilbergen – då, nu och sen får forna tiders småskalighet smyga …