kultursidan.nu
Konstverkeri i försommarens Konstforum (reportage)
NORRKÖPING Milda färger, stramhet och varsam förnyelse av klassiskt material och form präglar Sommarutställningen som samlat 25 lokala och regionala konstnärer och konsthantverkare. Lera, trä, text…