kulturnicenterq.org
Društvo ŠKUC ustanovitvena članica mreže EAPN Slovenija - Kulturni center Q
Ustanovljena je mreža organizacij, ki delujejo na področju revščine in socialne izključenosti – EAPN Slovenija Maja 2019 je 13 organizacij ustanovilo Mrežo organizacij, ki delujejo na področju revščine in socialne izključenosti – EAPN Slovenija. Mreža bo konec junija postala tudi polnopravna članica EAPN – European Anti Poverty Network. Na ustanovnem srečanju so organizacije že izpostavile …