kth.se
Extern ljuskälla får datorspelaren att känna sig bättre
Då och då ramlar en över spännande disputationer och examensarbeten på KTH. Som får en att vilja studera på universitet igen. Ett exempel på det senare är ”Improving first-person shooter play…