kth.se
Det här är cyberfysiska system
Termen cyberfysiska system är högst vedertagen i den akademiska världen men inte jätteetablerad utanför den. Första gången jag kom i kontakt med uttrycket var när jag för cirka fem år sedan pratade…