kth.se
Cancerframkallande ämnen i hårtoningsprodukter
KTH-studenter har kommit fram till att två av tre produkter av undersökta toningar i Stockholm innehåller kända allergiframkallande hårfärgämnen. Att hårtoningsprodukter kan framkalla allergi är fö…