kth.se
Artificiell intelligens stöttar cancerdiagnoser
Ett ämne att återkomma till ofta är artificiell intelligens (AI). Anledningen är enkel. Tekniken, vilket inbegriper det som kallas maskininlärning (eller djupinlärning), påträffas inom allt fler äm…