kth.se
Reducerad miljöbelastning med 80 procent
Ett område som har med hållbar utveckling att göra, som berör oss alla och där det dessutom händer en hel del just nu är… tada… plastpåsar. Jag pratar förstås om de här prassliga kassar…