kth.se
Han jobbar för ett mer öppet samhälle
Häromveckan blev jag uppringd av Serdar Temiz, forskarstuderande på avdelningen för entreprenörskap och innovation vid KTH. Han berättade att han vid sidan av sitt arbete och sina studier även är o…