kth.se
Spotify och Facebook löser trafikkaos och klimathot
Say whaaat? Ja, så är det. I överförd betydelse alltså. Om man får tro Anders Gullberg som är teknikhistoriker och arbetar på KTH vid centret för hållbar kommunikation. Han har en tydlig vision om …