kth.se
Ditt ansikte avslöjar dig
Nyligen läste jag artikeln Ansiktet kan avslöja vem som helst i DN, skriven av tidningens teknikredaktör Linus Larsson tillika en gammal kollega till mig. Knäcket är tämligen intressant, och glädja…