kryssinvest.se
Förvärv inom koncernen - Kryss Invest AB
Förvärv inom koncernen när Sahlins Sweden AB förvärvar Sekfab AB. Detta innebär att Sahlins nu kan nu erbjuda ett komplett sortiment för elnätsbyggnation. Samtidigt lanseras också en helt ny webb som tillsammans med en starkare sälj- och supportorganisation ska underlätta för befintliga och nya kunder. – Detta är ett steg ytterligare i en långsiktig plan …