krscanski-mozje.si
Ustanovljen je CHARIS
Ustanovljen na željo papeža Frančiška zato, da bi vsa Karizmatična prenova in Cerkev vedeli, da ta tok milosti v polnosti pripada vesoljni Cerkvi. Ena izmed bistvenih točk, na katero je opozoril papež, je pomen občestva, enosti v različnosti. CHARIS je v službi vsem karizmatičnim stvarnostim na svetu in nobena izmed njih nima nadvlade nad drugimi, nobena