krofeksecurity.com
Ušli podatki več kot 31 milijonov uporabnikov virtualne tastature AI.type - KrofekSecurity
Ušli so podatki o uporabnikih AI.type virtualne tipkovnice, ki je uporabljala bazo MongoDB, ki ni imela nobene zaščite! AI.type je startup podjetje iz Tel Aviva, ki se ukvarja z oblikovanjem in razvojem tipkovnic za mobilne telefone in tablice za Android in iOS naprave. Iz MongoDB je ušlo 577GB podatkov, med katerimi so tudi občutljivi podatki o uporabnikih. Najhujše je to, da aplikacija sploh ne bi potrebovala zbirati teh podatkov o uporabnikih, saj ti podatki niso potrebni za delovanje virtualne tipkovnice. Podatki, ki so ušli, so naslednji: ime in priimek, telefonska številka, elektronski naslov, ime naprave, resolucija in informacije o modelu, verzija Android, IMSI številka in IMEI številka naprave, ime mobilnega operaterja, država in nastavljeni jeziki, IP naslov in GPS koordinate, linki in informacije, povezane s profili na družabnih mrežah, vključujoč datum rojstva, eletronska pošta in slike.