kreftomsorg.no
Overlevering av viktig rapport til Helse-og omsorgsministeren - Kreftomsorg Rogaland
Kreftomsorg Rogaland har sammen med stiftelsen Innen 48 timer arbeidet sammen om et prosjekt for å sette psykososial oppfølging av kreftpasienter, pårørende og etterlatte på dagsorden. For det er ikke bare det medisinske som skal håndteres når kreft rammer, men livet i sin helhet. I dag er det tilfeldig hvem som blir fanget opp og …