kph.no
Vertskapskurs - Brønnøysund
Vertskapskurs Et lunsj-lunsj-kurs med mulighet til oppfølgingssamling. Målgruppen er i hovedsak ledere og mellomledere i alle slags servicenæringer. Kurset er støttet av Innovasjon Norge. Mål og innhold At deltakerne får innsikt i hva som skal til for å skape en åpen, inkluderende og raus virksomhetskultur, for økt attraksjonskraft og lønnsomhet. I tillegg setter kurset fokus