kph.no
Styrearbeid
Et godt fungerende styre er viktig for alle bedrifter. Styret skal sette krav, se muligheter og tilføre selskapet kompetanse. Kurset gir faglig påfyll, kunnskap om lovens krav og praktiske tips for styrearbeidet. Hvem passer kurset for? Styremedlemmer Ansattvalgte representanter Gründere og eiere av egne virksomheter Daglig leder og