kph.no
Incoterms 2020
De nye Incoterms® 2020 trer i kraft 1. januar 2020. På dette introduksjonskurset 12. desember får du innføring i Incoterms® og endringene i Incoterms® 2020. Hva er Incoterms? Incoterms® er standardiserte internasjonale leveringsbetingelser, som benyttes i forbindelse med nasjonale og internasjonale handelstransaksjoner. Klausulene angir hvem som til enhver tid har