kozmikanafor.com
Yörünge Rezonansı Nedir? • Kozmik Anafor | Türkiye'nin Astronomi Kaynağı
Yörünge rezonansı veya yörüngesel rezonans, aynı cismin (bir gezegenin veya yıldızın) yörüngesinde dolanan gökcisimlerinin birbirlerine uyguladıkları kütleçekim etkileri nedeniyle ölçülebilir bir yörüngesel periyotta dönmelerine deniliyor.