kozmikanafor.com
YEREL GALAKSİ KÜMEMİZ
Güneş Sistemimizin de içerisinde yer aldığı Samanyolu Gökadası, evrende yalnız başına hareket eden bir gökada değildir.